Kopie - kokot.png

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

Kryštof Harant

Kryštof Harant

Naše jednotka nese ve svém názvu jméno Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, významného východočeského polyhistora. Proč zrovna jeho? Kryštof Harant je jednou z nejzajímavějších osobností své doby, jak si můžete přečíst v jeho stručném curiculum vitae.

Kryštof Harant patří k předním renezančním hudebním skladatelům střední Evropy, zároveň byl doslova renesanční osobností. Byl spisovatel, diplomat, cestovatel, hudebník i válečník.

Narodil se s na Klenové roku 1564 (mimochodem ve stejný rok jako William Shakespeare či Galileo Galilei) do rodiny Harantů z Polžic a Bezdružic. Erbem téhle rodiny je stříbrný kohout s černými ocasními pery a zlatou zbrojí na červeném stítě.
harantove_z_polzic_a_bezdruzic.jpg
V mládí sloužil na dvoře Ferdinanda Tyrolského. Naučil se latinsky a řecky, kromě toho ovládal němčinu, italštinu a španělštinu a nečinila mu problém ani francouzština a hebrejština. Kvalitní vzdělání získal i v zeměpise, historii, literatuře, právu, vojenství a hlavně v hudbě, ve které dosáhl značného věhlasu. V letech 1593–1598 působil v armádě, se kterou se účastnil válek proti Turkům.

V roce 1589 se Kryštof oženil s Evou Černínovou z Chudenic, ale jejich štěstí netrvalo dlouho, jelikož roku 1597 jeho manželka umírá. Po smrti své ženy začal cestovat, vydal se do Svaté země, odkud se vrátil v roce 1599. Toho roku mu umírají děti z prvního manželství na mor, zároveň vstupuje do služeb Rudolfa II. V roce 1601 se Kryštof stal dvorským radou a císařovým komorníkem. Na jeho dvoře zažívá Kryštof nejlepší léta svého života a zde také dopisuje svůj cestopis, který ilustruje vlastními kresbami. Kniha vyšla v roce 1608 ilustrovány dřevoryty Jana Willenberga.

Po smrti Rudolfa II sloužil Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic ještě nějaký čas na dvoře Matyáše, který ho vyslal na další dlouhou cestu do Španělska aby tam odevzdal Řád zlatého rouna z pozůstalosti Rudolfa II., poté odešel Kryštof od dvora Matyáše do ústraní na hrad Pecka.
hrad_pecka.jpg
Roku 1618 Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic přestupuje k víře podobojí. Roku 1619 hlasuje pro Ferdinanda Falckého, což se mu stalo osudným. Za jeho krátké vlády zastával Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic vysoké místo prezidenta České komory. Již jen jeho funkce stačila k tomu, aby ho na jeho hradě Pecka zatkli roku 1621 vojska Albrechta z Valdštejna. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic byl odsouzen ke ztrátě majetku i života a popraven stětím 21. června 1621 katem Janem Mydlářem na Staroměstském náměstí v Praze. Pohřben byl do kostelní hrobky na hradě Pecka.

A proč zrovna Dělostřelci Kryštofa Haranta 1619?

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic velel totiž dělostřelcům Thurnovi armády, která v roce 1619 obléhala Vídeň, a nechal ostřelovat císařský palác.
poprava_na_staromaku.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one